Recht op rectificatie

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

  1. Erodino is verantwoordelijk voor de juistheid van persoonsgegevens die wij verwerken. Indien deze niet juist zijn is het noodzaak dat deze geactualiseerd worden.

   Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, onjuist? Dan zijn wij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Mochten wij het vermoeden hebben dat een geregistreerd profiel onjuiste persoonsgegevens bevat (c.q. fake informatie) of een geregistreerd lid van Erodino heeft een beheerder getipt over een profiel welke onjuiste persoonsgegevens bevat, dan zal Erodino de betreffende profielhouder aanspreken om zijn/haar/hun gegevens te actualiseren. Er kan verzocht worden om het profiel te laten valideren. Bij geen gehoor aan dit verzoek, of na 2x afwijzing zal het account worden geblokeerd en het account op basis van ipadres worden verbannen.

   Hoe je gegevens kunt rectificeren wordt beschreven in de FAQ: recht om in te zien.

  2. Indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen (bijv. politie/justitie) hebben verstrekt dan zal Erodino deze partijen hiervan op de hoogte brengen en een verzoek tot actualiseren indienen.
  Delen
  0% leden markeerde deze FAQ nuttig. Vind jij deze ook nuttig?

  Ja Nee

  Soortgelijke FAQ

 • Recht om in te zien

Erodino.nl © 2016-2018

Vulnerability Scanner DMCA.com Protection Status