Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MEDIAKEY / ERODINO

INLEIDING
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Mediakey, uitgever van erodino.nl informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.
We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). We doen dit niet uit commerciële overwegingen (om bijvoorbeeld gerichter te kunnen adverteren).
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze privacy verklaring bevat een beschrijving hoe wij omgaan met de belangrijkste elementen uit de AVG wetgeving. Een uitgebreidere versie is te raadplegen in onze FAQ: AVG - Privacy


VERWERKING DOOR MEDIAKEY
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Mediakey. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mediakey. 

Uitgebreide gegevens van Mediakey

CONTACT
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@mediakey.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u gebruik wilt maken van onze producten of dienst(en). U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

SOORTEN GEGEVENS
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van  bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.
Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

  1. Afname/levering van producten (bijvoorbeeld via een aankoop in onze webshop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer en/of digitale adres (bijvoorbeeld Bitcoin of Gulden adres) ten behoeve van de betaling, en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
  2. Het aanmaken van een (Erodino-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
  3. Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
  4. Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie zullen wij niet uw mogelijke interesses afleiden;
  5. Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen (een natuurlijke persoon of organisatie) ten behoeve van bijvoorbeeld commeriele- en/of marketingsdoeleinden. Alle persoonsgegevens blijven in beheer van Mediakey zolang u gebruikt maakt van onze producten en/of dienst(en) tot het moment dat de persoonsgegevens van onze servers wordt verwijderd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.


Hoe werkt dat?
Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een forum of berichtensysteem te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van het account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo’n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. Sv verlenen wij daaraan onze medewerking.


Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
Voorbeeld: De levering van producten uit onze webshop verzorgen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.
 
ERODINO-ACCOUNT
Daar waar wij op onze (mobiele) website en apps functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog. Hiermee proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken.  Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal hetzelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen ( in uw persoonlijk profiel). In uw profiel van erodino.nl kunt u o.a. instellen of uw profiel bekeken mag worden door iedereen die de website bezoekt, uw vrienden (die tevens zelf een profiel hebben op erodino.nl) of alleen u zelf. Indien u een nieuw profiel registreert op erodino.nl dan is uw profiel standaard inzichtelijk voor iedereen die erodino.nl bezoekt.


COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Adverteerders en tussenpartijen kunnen geen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst www.sanoma.nl/cookie-overzicht/. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.
Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt.

Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:
•    bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
•    voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;


Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies:
Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies:

Deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

Unique-id cookies (lange levensduur):

Deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft veelal een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk):

Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze website(s) gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet (goed) werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.


Zoals reeds eerder vermeld zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen. Via cookies verzamelde anonieme surf gegevens, bijvoorbeeld het aantal keren dat onze website is bezocht, kan worden verstrekt aan derde partijen. De advertenties op onze website(s) worden geplaatst door de adverteerder zelf, na goedkeuring door Mediakey. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Deze cookies worden automatisch gegenereerd door ons eigen ontwikkelde advertieplatform. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze website(s).

U kunt altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Hiervoor dient u alle cookies van erodino.nl in uw browser te wissen. Indien u hierna erodino.nl opnieuw bezoekt krijgt u de mogelijkheid om opnieuw uw keuze te maken m.b.t. ons cookie beleid.

LOCATIEGEGEVENS
Het is mogelijk om via onze website(s) of apps kenbaar te maken is wat uw locatie is (ook wel inchecken genoemd). Middels deze functie kan het handig zijn om andere profielhouders te laten weten waar je bent om bijvoorbeeld snel een afspraak of date te regelen. Deze functie kan alleen worden geactiveerd na uw nadrukkelijk toestemming. U wordt op de hoogte gebracht voordat uw locatie wordt gedeeld met een ander en kan u ten alle tijden de actie afbreken indien u dit niet wenst.


Aangezien erodino.nl zich alleen richt op de Nederlandse en Belgische markt hanteren wij het beleid dat alleen nieuwe profielen op erodino.nl mogen worden geregistreerd indien natuurlijke personen of bedrijven afkomstig zijn uit Nederland of België. Hiermee proberen wij tevens zoveel mogelijk registratie van profielen te voorkomen die als doel hebben om zoveel mogelijk spam te versturen.

Bij het registreren van een nieuw profiel op erodino.nl wordt er aan de hand van uw ipadres een geo-locatie database geraadpleegd om te controleren of uw ipadres afkomstig is uit Nederland of België. Deze database wordt gehost op onze eigen servers, maar periodiek wordt een recentere versie van de database vervangen welke wordt geleverd door een externe partner (maxmind.com). Uw ipadres en locatie worden niet gedeeld met deze partner.

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR
Personen onder de 18 jaar mogen geen gebruik maken van onze producten en diensten. Uitgebreide informatie over dit beleid is te vinden in onze algemene voorwaarden.


VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@mediakey.nl.
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u tevens een e-mail sturen naar info@mediakey.nl en vermeld duidelijk uw naam en emailadres die uw geregistreerd hebt bij uw persoonlijke profiel (stuur eventueel de url/link naar uw profiel mee).
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.


Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).
Overigens hebt u op onze website(s) of via de apps de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.


MISBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS OF AUTEURS- EN/OF BEELDRECHT
Mocht u slachtoffer zijn van misbruik van uw persoonsgegevens of een andere persoon doet zich voor als u zelf (bijvoorbeeld hij/zij gebruikt uw profiel foto op en ander profiel) dan kunt u hiervoor een DMCA – Notice & Takedown verzoek indienen via de contactpagina op onze website.


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via een bericht op onze website(s) of nieuwsbrief per email.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 13 april 2018.


Erodino.nl © 2016-2019

Vulnerability Scanner DMCA.com Protection Status